PLANAS: Kaip galima sumažinti išlaidas būsto
šildymui net 85%!

Už šildymą galėtumėte mokėti dar mažiau, nei dabar??? - Iki 1 Lt/m2
per mėnesį
su TOGO


UAB „Revida ir Ko“ pristatė poliuretano putas tarptautinėse parodose Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje ir Čekijoje

UAB ,,Revida ir Ko“ 2014 m. kovo 11-14 d. dalyvavo tarptautinėje parodoje ,,Budma 2014“ Poznanėje (Lenkija), 2014 m. kovo 13-16 d. tarptautinėje parodoje ,,Būstas I“ Rygoje (Latvija), 2014 m. balandžio 1-4 d. tarptautinėje parodoje ,,MOSBUILD 2014“ Maskvoje (Rusija), 2014 m. spalio 16-19 d. tarptautinėje parodoje ,,Būstas II“ Rygoje (Latvija), 2015 m. kovo 10-13 d. tarptautinėje parodoje ,,Budma 2015“ Poznanėje (Lenkijoje) ir 2015 m. rugsėjo 15-19 d. tarptautinėje parodoje ,,For Arch International Building Fair“ Prahoje (Čekijoje), kuriose UAB „Revida ir Ko“ pristatė savo prekinį ženklą. Parodose dalyvavo daugiau nei 16000 dalyvių iš 120 šalių. Parodų metu surinkta informacija apie rinkos tendencijas, užmegzti kontaktai, leis įmonei koncentruotis ties patraukliausia produkcijos dalimi. Surinkta informacija apie rinką leis taikyti efektyviausią marketingo strategiją plečiant eksportą, įgytos žinios apie sėkmingai konkurentų taikomas technologijas, rinkos tendencijas ir poreikius, leis atitinkamai įvertinti UAB „Revida ir Ko“ gaminamą produkciją, ją tobulinti, siekiant didinti gaminamų poliuretano putų kokybę bei veiklos produktyvumą, skatinti pardavimus. Tikimasi, kad parodos metu užmegzti nauji kontaktai, rastos naujos eksporto nišos, sudarys sąlygas įmonės konkurencingumo didėjimui, pardavimo apimčių į ES šalių ir ne tik rinkas augimui.
Tarptautinėse parodose ,,Budma 2014“, ,,Būstas I“, ,,MOSBUILD 2014“, ,,Būstas II“, ,,Budma 2015“, ,,For Arch International Building Fair“ UAB ,,Revida ir Ko“ dalyvavo įgyvendindama projektą ,,UAB ,,Revida ir Ko“ gaminių pristatymas užsienio rinkose“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-143) pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projektui skirta paramos lėšų suma – 61210,61 Eur. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.